Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Film Produkcja Sp. z o.o. („Administrator”) z siedzibą w Warszawie (00-718) przy ul. Czerniakowskiej 73/79. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod numerem telefonu: 22 227 77 77 oraz pod adresem e-mail: rodo@filmprodukcja.com.


2. Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora

.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)]. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego.


4. Odbiorcy danych

W przypadku udostępniania danych osobowych, odbiorcami Pani/Pana danych będą pracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora m.in. usługi prawne, podmiot, który na zlecenie Domu Produkcyjnego/ Administratora utrzymuje na swoich serwerach pocztę elektroniczną, przetwarzając dane nadawców i odbiorców korespondencji. marketingowe  – w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.


5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


6.
Prawa w zakresie przetwarzania danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo:

Ma Pani/Pan także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe są wskazane na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).


7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na podstawie profilowania danych osobowych.